7-11

ในตัวอำเภอชุมแพมี 7-11 อยู่ 6 แห่ง


1. ถนนมลิวรรณ ตรงข้ามเทศบาลเมืองชุมแพ
2.ถนนสันติสุข 2 สี่แยกฝั่งชุมแพก่อสร้าง
3.ถนน ตรงข้ามตลาดราชพัสดุ
4.ถนนตลาดชัย ตลาดใต้
5.บขส.เล็ก
6.ถนนชุมแพ-สีชมพู ฝั่งขาออกไปอ.สีชมพู

 

โฆษณา